Mistä kaikki alkoi? Where did it all starts?

10.2.2021

Olen kirjoittanut useampaakin blogia, viimeisimpänä Luontoanne Lifestyle-nimistä. Pitkän harkinnan jälkeen päätin siirtää blogin yritykseni nettisivujen yhteyteen, sillä blogini aihealueeseen sisältyy yrittäjyys.

I have written to more than one blog, most recently a blog named Luontoanne Lifestyle. After much deliberation, I decided to move the blog to my company’s website, as the topic of my blog includes entrepreneurship.

Olen nuoresta iästäni huolimatta ehtinyt jo tehdä paljon asioita ja ne on mahdollistaneet sen, missä olen nyt ja mitä teen. Tie tähän pisteeseen ei ollut sellainen, kuin nuorempana suunnittelin, mutta on mahtavaa huomata miten asia toisensa jälkeen on kasvattanut minun henkistä pääomaa.

I am in spite of my young age, already managed to do a lot of things and they have made it possible, where I am now and what I do. The road to this point wasn’t the way I planned when I was younger, but it’s awesome to see how thing after thing has increased my intellectual capital.

Olen jo lapsesta asti pitänyt hoitamisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta. Lapsuuteni yksi haaveammateista oli opettaja. Lisäksi jo hyvin nuoresta alkaen olen ollut kiinnostunut liikunnasta ja hyvinvoinnista. Ei siis mikään ihme, että ne ovat luonnollinen osa myös elämäntapaani ja yritystäni.

I am an early age been interested in the nurture, teach and guide. One of the dream careers of my childhood was a teacher. Also at a very early age I have been interested in sports and well-being. So it’s no wonder they’re a natural part of my lifestyle and my business as well.

Kahdeksaan peruskoulun jälkeiseen vuoteen on mahtunut mm. maatalousalan opintoja, lähihoitajan ja nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinnot, puusepänalaa, hierojan opinnot, villiyrtit, luonto- ja elämystoiminta, Green Care, eri-ikäisten ravitsemus ja liikunta, permakulttuuri, kasvatustieteitä, Barre-ohjaajakoulutus… Varmasti jotain unohdin listasta.

Eight years after primary school have accommodated e.g. agricultural studies, degrees in practical nursing and youth and community counseling, carpentry, masseuse studies, wild herbs, nature and adventure activities, Green Care, nutrition and exercise for all ages, permaculture, educational sciences, barre instructor training … I probalby forgot to mention something.

Bridgedale360-koulutus nuorisotyötä tekeville Skotlannissa v. 2019 oli monella tapaa kasvattava kokemus.
Bridgedale360 training for those working in youth work in Scotland in 2019 was an educational experience in many ways.

Oppiminen ei myös koskaan lopu ja itselläni ainakin nälkä kasvaa syödessä. Opiskelen parhaillaan puutarha-alaa ja suunnitelmissa on myös liikunta- ja hyvinvointialan lisäkoulutukset.

Learning also never stops and for myself at least hunger grows when eating. I am currently studying gardening and there are also plans for additional training in sports and wellness.